มีหมูในบุหรี่ จริงไหม? รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (คลิป)

มีหมูในบุหรี่ จริงไหม?

มีเด็กเล็กๆเสียชีวิต
เพราะควันบุหรี่

ในบุหรี่มีส่วนผสมจากเลือดหมู??

ในทัศนะของอิสลาม
หมูเป็นสิ่งที่ ฮารอม ชัดเจน

เลิกเถิดครับ เพื่ออัลลอฮ เพื่อคนที่เรารัก

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Likes(0)Dislikes(0)