มาชาอัลลอฮฺ ละหมาดตาราเวี๊ยะฮฺ 8 ชั่วโมง เริ่มหลังละหมาดอีซาถึง ตี 3.30 น.

ละหมาดตาราเวห 8 ชั่วโมง เริ่มหลังละหมาดอีซาถึง ตี3.30 น. มาชาอัลลอห์ 1รอกาอัตโต็ะอีมามอ่าน1ยุซหรือ1ยุซครึ่ง มาชาอัลลอห์ทุกๆคืนพวกเขาได้คอตั่มจบอัลกุรอ่าน 1 เล่ม บังสามาลายูไม่แพ้ชาติใดในโลก แน่แหละชาวนุรสันตารา สรามีมือเกาะห์

อัลหัมดูลิลละห์

Bang Long