คลิปการทำอาหารที่น่ารัก และมีบารอกัตที่สุด

คลิปที่เป็นไวรัลในวันนี้ “คลิปการทำอาหารที่น่ารัก และมีบารอกัตที่สุด” เป็นคลิปของมุสลิมะห์ท่านหนึ่ง ที่อ่านอัลกุรอานอย่างเพราะพริ้งขณะทำกับข้าว ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับแม่ครัวพ่อครัวทุกคน

10 วิธีทำอาหารให้มีบารอกัต

1. กล่าวบิสมิลละห์ทุกครั้งเมื่อเริ่มปรุงอาหาร

2. มีน้ำละหมาดขณะปรุงอาหาร เพื่อช่วยให้สดชื่นและป้องกันการยั่วยุของชัยตอน

3. อ่านซูเราะห์อัล-ฟาตีหะฮ์ ในขณะที่ทำการปรุงอาหาร เพราะซูเราะห์อัล-ฟาตีหะฮ์ เป็นซูเราะห์ที่สามารถใช้ในการรักษาและป้องกันสิ่งที่ไม่ดี เช่น ไสยศาสตร์

4. ปกปิดเส้นผมขณะปรุงอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผมร่วงลงในอาหาร

5. ตรวจสอบเครื่องปรุงอาหารทุกครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องปรุงที่ขึ้นรา เน่าเสีย และฮารอม มาปรุงอาหารอย่างเด็ดขาด เพราะการรับประทานสิ่งที่ฮารอม อัลลอฮจะไม่ตอบรับดูอา 40 วัน

6. กล่าวซีเกรให้มากๆ ในขณะปรุงอาหาร เพราะจะทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารได้รับบารอกัต

7. เลี้ยงอาหารคนที่มีอีหม่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะอัลลอฮจะตอบรับดูอาของพวกเขา

8. พยายามรับประทานอาหารให้หมด อย่ากินทิ้งกินขว้าง เพราะอัลลอฮจะตัดริสกีของเรา

9. ในขณะรับประทานอาหารที่นบีชอบรับประทาน เช่น อินทผลัม ทับทิม และมะเดื่อ ให้เหนียตเสมอว่าเป็นการทำตามซุนนะห์ และเราจะได้รับผลบุญ

10. กล่าวอัลฮัมดูลิลละห์ เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เพื่อขอบคุณอัลลอฮ์

คลิปจากเพจ : บ่าว ของอัลลอฮ

Likes(0)Dislikes(0)