ย่าทวดมุสลิม ‘ถือศีลอดกว่าร้อยปี’ อายุยืนที่สุดในประเทศไทย ที่ 2 ของโลก

แวบีเดาะ อาเยาะหะยี ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเป็น และที่ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียที่มีอายุ 149 ปี

แวบีเดาะ อาเยาะหะยี อายุ 133 ปี ซึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยเป็น และที่ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียที่มีอายุ 149 ปี

ย่าทวดมุสลิม ‘ถือศีลอดกว่าร้อยปี’

คุณย่าทวดแวบีเดาะ แวเยาะหะยี อดีตครูสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน ที่เชื่อว่าอายุมากกว่า 100 ปี ยังคงถือศีลอดตั้งแต่เป็นสาวจนถึงปัจจุบัน เจ้าตัวระบุว่าถือศีลอดมานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว

ปีเกิดของนางแวบีเดาะตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านคือ พ.ศ.2429 หากเป็นจริงตามนั้นปัจจุบันเธอน่าจะมีอายุ 130 กว่าๆ  ลูกสาวคนสุดท้องของนางแวบีเดาะ เล่าว่า แม่ของเธอเคยเป็นครูสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน แต่เมื่อมีปัญหาทางสายตาก็เลิกสอน

เมื่อถึงเดือนที่เป็นเดือนรอมฎอน ที่ชาวมุสลิมทั่วโลกถือศีลอด โดยในประเทศไทยเริ่มถือศีลอดเช่นเดียวกัน.. ขณะที่นางแวบีเดาะ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ก็ยังคงละหมาด อ่านคัมภีร์กุรอ่าน และร่วมถือศีลอดด้วย

นางแวบีเดาะ กล่าวว่าเธอน่าจะ “ถือศีลอดมานานร้อยกว่าปี” แล้วเพราะเธอมีอายุมากกว่าร้อยปี เมื่อหักช่วงเวลาตอนเด็กออก เวลาที่ถือศีลอดก็คงจะมากกว่า 100 ปี

นายแวดาโอะ บาเน็ง ผู้ใหญ่บ้านกูแบปูตะ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นเป็นลูกศิษย์ของนางแวบีเดาะ บอกว่าใบหน้าของเธอไม่เปลี่ยนไปมากนัก นับตั้งแต่สมัยที่เขาเคยเรียนกับเธอจนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลบ้านบือแนปีแนกล่าวว่า นางแวบีเดาะไม่มีโรคประจำตัว รวมถึงความดันสูงและเบาหวาน ถือว่าสุขภาพสมบูรณ์ที่สุดตามวัยนี้

โดยนางแวบีเดาะ ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ยกย่องว่าเป็นผู้สูงอายุยืนยาวกว่า 100 ปีที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ย่าทวดมุสลิม ‘ถือศีลอดกว่าร้อยปี’

แวบีเดาะ อาเยาะหะยี ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเป็น และที่ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียที่มีอายุ 149 ปี

โพสท์โดย: man
อ้างอิงจาก: ย่าทวดมุสลิม ‘ถือศีลอดกว่าร้อยปี’
YouTube
https://youtu.be/s3kFRODWgbU
google search
แวบีเดาะ อาเยาะหะยี ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเป็น และที่ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียที่มีอายุ 149 ปี