รวมบรรดาทัศนะ ว่าด้วย ค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน


ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน และคืนนิสฟูชะอฺบาน
โดย อาจารย์อาลี เสือสมิง


“ค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน”
โดย อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะห์


หะดีษเรื่องการทำนิสฟูชะอฺบานเป็นหะดีษหะซันใช่หรือไม่
โดยเชคริฏอ อะหมัด สะมะดี


บิดอะฮฺค่ำคืนนิศฟูชะอฺบาน
โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้

Likes(2)Dislikes(2)