มุสลิมขายของออนไลน์ได้หรือไม่?

ขายของทางอินเตอร์เน็ต แบบไหนทำได้, การเป็นตัวแทนขายโดยไม่มีของในมือ ได้หรือไม่ ?
การซื้อขายสินค้าที่ไม่เห็นตัวสินค้า แต่ระบุลักษณะชัดเจน (บัยอุสสะลัม) ?
ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
https://www.facebook.com/AssiratWhiteChannel/