พระเจษฎา โต้ มหาอภิชาติ แนะ ให้ใช้สันติวิธีทางพุทธศาสนา

การอ้างการฆ่า การทำร้าย ทำลายศาสนาอื่นๆ เหตุผลเพื่อเป็นการรักษาศาสนาพุทธ..เป็นหลักคำสอนของศาสนาพุทธไหม…?
ไปฟังพระที่บวชแล้วเห็นธรรมเป็นพระที่ถือบวชที่ภาคใต้อย่างแท้จริง..ตอบคำถามพร้อมทั้งชี้แจงยืนยันปัญหาที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ #มิใช่ปัญหาของศาสนา…!!!
พระทางศาสนาพุทธส่วนมากบวชแล้วเห็นธรรม..จึงนำพาสังคมสู่ความสงบสุขตามแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวงของแผ่นดิน
แต่พระอภิชาติบวชแล้ว ยุยง ปลุกปั่น สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม #แม้แต่คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานียังไม่ยอมรับ
นี่ไม่ใช่แอดมีนต่อต้านพระอภิชาติเท่านั้น นี่คือพระท่านหนึ่ง ที่บวชแล้วเห็นธรรม ทางภาคใต้ที่รู้จริงถึงสถาการณ์ในภาคใต้ และ ไม่เคยมีปัญหากับพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้เลยแม้แต่น้อย
ดังนั้นการที่พระอภิชาติใส่ร้าย พี่น้องชาวใต้ว่า “เป็นโจรก่อการร้าย” ลองไปฟังพระนักคิด นักพัฒนาท่านนี้ดูซิครับว่า พระที่อยู่ภาคใต้ที่แท้จริงเขามองพี่น้องไทยมุสลิมอย่างไร….

ที่มา:https://www.youtube.com/channel/UCgSs_XruzSttWifsRSJjBIw