ไม่หยุด! พระมหาอภิชาติคัดลอกวีระธุโมเดล มุสา ยุยงปลุกปั่นชาวไทยพุทธให้บอยคอตชาวไทยมุสลิมในทุกรูปแบบ

พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท คัดลอกวีระธุโมเดล ออกคลิปวีดีโอ มุสา ยุยง ปลุกปั่นชาวไทยพุทธให้บอยคอตชาวไทยมุสลิมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
1. บอยคอตในการไม่คบค้าสมาคมและพูดคุยกับชาวไทยมุสลิม
2. ไม่ซื้อของชาวไทยมุสลิม
3. ไม่ขายของ ห้ามมุสลิมเข้าร้านด้วยการติดป้าย
4. ไม่ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเป็นผู้นำระดับหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ
5. ไม่ให้แต่งงานด้วยกับคนไทยมุสลิม
 
ชาวไทยพุทธหลายคนอยากจะตอบโต้พวกอิสลามที่เอารัดเอาเปรียบชาวพุทธในหลายๆ เรื่อง แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะตอบโต้อย่างไร วันนี้ พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท จึงแนะนำให้ชาวไทยพุทธตอบโต้คนอิสลาม ด้วยวิธีนี้
ไม่คบ คือ ไม่คบค้าสมาคมด้วย ไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรพวกอิสลาม เพราะคนพวกนี้จะเอาแต่พวกพ้องตัวเอง ไม่เคยนึกถึงคนอื่น ถ้ามันจะคบคนพุทธก็ต่อเมื่อพวกมันได้ประโยชน์เท่านั้น แต่ถ้าถ้าหมดประโยชน์เมื่อไหรพวกมันก็จะถีบหัวชาวพุทธส่ง หรือหักหลังชาวพุทธทันที
ไม่ซื้อ คือ ไม่ต้องไปซื่อเครื่องอุปโภค บริโภค หรือไปอุดหนุนร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ที่เจ้าของเป็นอิสลาม เพราะชาวพุทธอาจกลายเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้พวกมันเอาไปก่อการร้ายแบ่งแยกประเทศได้ โดยให้ไปอุดหนุนร้านและธุรกิจที่เจ้าของเป็นของชาวพุทธเท่านั้น
ไม่ขาย คือ ไม่ขายเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของต่างๆ ให้กับคนอิสลาม เพราะคนพวกนี้ดูถูกชาวพุทธว่าเป็นคนสกปรกเพราะทานสุกร (หมู) ถึงขนาดพูดออกทีวีว่า “คนที่ทานหมู่ก็เหมือนกับทานขี้” ฉะนั้นชาวพุทธก็ไม่ควรไปขายของให้พวกมัน
ไม่ส่งเสริม คือ ไม่ส่งเสริมและไม่เลือกให้คนอิสลามขึ้นไปมีอำนาจทั้งในระบบการเมืองท้องถิ่น และการเมืองระดับชาติ ไม่รับคนอิสลามเข้าไปทำงานในธุรกิจของชาวพุทธ และไม่รับคนอิสลามเข้าไปทำงานราชการ เพราะคนพวกนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในองค์การไหนแล้ว จะเรื่องมาก ชอบบังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามความเชื่อของตนเอง หากไม่ปฏิบัติตามก็จะหาเรื่องฟ้องเขาไปเรื่อย
ไม่สนับสนุน คือ ไม่สนับสนุนให้คนอิสลามเป็นผู้นำทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ เพราะคนพวกนี้เมื่อเป็นผู้นำแล้วก็จะหาเรื่องไล่ชาวพุทธออกจากที่ทำงาน แล้วก็จะพาพวกพ้องของตนเองที่เป็นอิสลามเข้าไปอยู่แทน หากชาวพุทธคนไหนขัดขืน หรือไม่ทำตามที่พวกมันสั่ง พวกมันก็จะหาเรื่องต่างๆ นานา บีบให้ชาวพุทธออกจนได้
ไม่เจรจา คือ ไม่ต้องไปคบหาพูดคุยด้วยกับคนอิสลาม เพราะพวกนี้มีนิสัยหน้าไหว้หลังหลอก ต่อหน้าพูดอีกอย่าง พอลับหลังก็พูดอีกอย่าง ชอบทำทีเป็นเข้าพวกด้วยเพื่อมาหาข้อมูลข่าวสารและล้วงความลับ แต่เบื้องหลังนั้นกลับหาเรื่องจะกำจัดชาวพุทธให้หมดไปจากชุมชน หรือหมู่บ้าน แล้วเอาคนอิสลามเข้ามาอยู่แทรกแทน
ไม่ให้เข้าร้าน คือ ติดป้ายตามห้างร้าน ตลาด หรือหน้าบ้าน ประกาศว่า “บ้านนี้เป็นชาวพุทธ ไม่ขายของให้อิสลาม” แล้วนำธงธรรมจักรไปติดคู่ไว้กับธงชาติไทยบริเวณหน้าร้าน และหน้าบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน
ไม่เอามาทำพันธุ์ คือ อย่าไปแต่งงานกับคนอิสลาม และไม่เปลี่ยนศาสนาตาม เพราะคนอิสลามเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ชอบบังคับ หากใครไปแต่งงานด้วยก็จะบังคับให้ไปนับถือศาสนาตามเขา หากใครไม่ยอมตามก็จะถูกรังเกียจ ถูกกลั่นแกล้ง อีกอย่างศาสนาอิสลามชอบกดขี่ ข่มเหงสตรีเพศอย่างที่สุด มองผู้หญิงเป็นแค่สัตว์เลี้ยงไว้บำเรอกาม และยังใช้งานสตรีเพศเยี่ยงทาสอีกด้วย

ขอให้ชาวพุทธทุกๆ  ท่านช่วยกันเผยแพร่บทความนี้ออกไปเรื่องๆ เพื่อเป็นการเตือนสติชาวพุทธให้รู้เท่าทันภัยจากอิสลาม และหาวิธีที่จะต่อสู้ป้องกันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท
๒ เมษายน ๒๕๖๐
 
 
โอ้อัลลอฮ์ ได้โปรดทรงเปิดทางนำที่ดีให้เขาคนนี้ด้วยเถิด เพราะตลอดเวลาที่ติดตามเขามา เขาจะหมกมุ่นอยู่กับศาสนาอิสลามมาตลอดเวลา เขารังเกียจอิสลามมาก อีกไม่นานความรังเกียจจะกลายเป็นความรัก ถ้าเขาได้เจอกับเส้นทางที่เที่ยงตรง อินชาอัลลอฮุ

Likes(4)Dislikes(3)