ใคร่ครวญถึงสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ..เพื่อว่าเราได้ละอายต่อพระองค์

(ด้วยจิตสำนึก) ใคร่ครวญถึงสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮเพือว่าเราได้อับอายต่ออัลอฮ
https://www.facebook.com/AllahuAkabrr
YouTube:AtTawbah1

  

ใส่ความเห็น