สุดยอด..!! นักกอรี ตาบอด จากแม่ฮ่องสอน อ่านกุรอ่านจากภาษาเบลล์

สุดยอด..!! นักกอรี ตาบอด จากแม่ฮ่องสอน อ่านกุรอ่านจากภาษาเบลล์

Likes(12)Dislikes(1)