สุดยอด..!! นักกอรี ตาบอด จากแม่ฮ่องสอน อ่านกุรอ่านจากภาษาเบลล์

สุดยอด..!! นักกอรี ตาบอด จากแม่ฮ่องสอน อ่านกุรอ่านจากภาษาเบลล์

Likes(11)Dislikes(1)