ซุบฮานัลลอฮฺ ถึงน้ำท่วมขนาดนี้ แต่ก็ยิ้มรับอย่างอดทน


ซุบฮานัลลอฮฺ ถึงถูกทดสอบขนาดนี้ แต่ก็ยิ้มรับอย่างอดทน
แหล่งข้อมูล: syahzam al-aydarus

Likes(2)Dislikes(1)