หญิงผู้ใส่ใจศาสนา!นางจะออกมาไล่บรรดาผู้ชายที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์

หญิงผู้ใส่ใจศาสนา!นางจะออกมาไล่บรรดาผู้ชายที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์
มะห์ โฆแบะร์.(Mak Gober) หญิงวัย64.ปี.นับเป็นกิจวัตรของนางทุกๆวันศุกร์เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์.นางจะออกมาไล่บรรดาผู้ชายที่ไม่ไปละหมาดให้ไปละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด…

ที่มา  ฮันซาละฮฺ อบู อุบัยดะฮฺ

Likes(4)Dislikes(0)