มุสลิมโรฮิงญาถูกทหาร และพระสงฆ์ ร่วมมือเข่นฆ่าท่ามคนมุงดูมากมาย

มุสลิมโรฮิงญาในเมียนมา ทั้งชาวพุทธ ทหาร และพระสงฆ์ ร่วมมือกันฆ่าล้างเผ่าพันธ์มุสลิมโรฮิงญาอย่างเป็นระบบ อย่างเปิดเผยต่อหน้าธารกำนันมามุงดูกันอย่างมากมาย
 
เราจะขอดุอาร์ให้ชาวโรฮิงญา ขออัลลอฮทรงเมตตาพวกเขา ขอให้พวกเขาจะมีพื้นที่ๆจะยืนอยู่ในโลกใบนี้ด้วยเถิด…. 
ขอให้พวกเขามี แผ่นดิน สำหรับพวกเขา ได้ยืน และได้ฝังร่างกายเฉกเช่นที่มนุษย์ทั่วไปพึงจะมี …..
ขอให้พวกเขามี อาหาร ได้อิ่มท้อง ไม่ถึงกับต้องเหมือนมนุษย์บางคนที่กินอย่างสิ้นเปลือง อย่างสุรุ่ย สุร่าย ….
ขอให้พวกเขามี น้ำ  ไว้ดื่ม ยามที่เขากระหาย ไว้อาบ ชำระร่างกาย ไว้เพื่ออาบน้ำละหมาด 
ขอให้พวกเขามี ที่พักกาย ที่ไม่เพียงแต่เป็นแค่ที่ซุกหัวนอน …
ขอให้พวกเขามี เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เพื่อปกป้องร่างกาย ไม่ว่า..ร้อน หนาว หรือฝน
ขอให้พวกเขามี ยารักษา มีสิทธิ์ได้รับการรักษาเหมือนมนุษย์ทั่วไป เมื่อยามเจ็บป่วย
ขอให้พวกเขามี ความรู้ เพราะได้รับการศึกษา เหมือนที่เราได้รับโอกาส
ขอให้พวกเขามี อาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตน และครอบครัว รวมถึง พ่อ แม่ พี น้อง ของพวกเขา
ขอให้อัลลอฮฺทรงตอบรับคำดุอาร์ของพวกเขา และไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขา…อามีน

เผยแพร่คลิปโดย للقصة بقية

Likes(9)Dislikes(3)