เด็กชายแวตะมีม อายุ 7 ปี บรรยายความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ

บายาน 6 ซีฟัต เด็กชายแวตะมีม อายุ 7 ปี บรรยายความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ

Likes(19)Dislikes(2)
  

ใส่ความเห็น