สัมภาษณ์พระพยอม และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต กับมุมมอง ศาสนาอิสลาม

สัมภาษณ์พระพยอม และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
กับมุมมอง ศาสนาอิสลาม
ในรายการ หนังสือเดินทาง ทาง WhiteChannel

ขอขอบคุณ VDO จาก :
http://www.youtube.com/watch?v=Hnkxso…
http://www.youtube.com/watch?v=Bb-NLe…

Likes(46)Dislikes(23)
  

ใส่ความเห็น