บะยาน OnTube | เป้าหมายในการเป็นมุสลิมของฉัน

งานบรรยาย เป้าหมายในการเป็นมุสลิมของฉัน
บรรยายโดย อาจารย์ บับลี อับดุรรอฮฺมาน
ณ มัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง ภูเก็ต
จัดโดยคณะกรรมการมัสยิด และ สรรพบุรุษมัสยิด

บันทึกภาพและเสียงโดย กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต
http://www.facebook.com/MuslimForPeace
Youtube:มุสลิมเพื่อสันติภูเก็ต YouTube Channel

Likes(2)Dislikes(0)
  

ใส่ความเห็น