ประวัติศาสตร์ “มุสลิม vs เจงกิสข่าน”

ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า มีสองมหาบุรุษที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในการสู้รบ หนึ่งคือ เจงกิสข่าน อีกหนึ่งคือ ท่านคอลิด อิบนุวาลิด

Likes(19)Dislikes(3)
  

ใส่ความเห็น